Ohita navigaatio

Hallitusvaali 2023 (kaudelle 2024 - 2025)

Puheenjohtajaehdokkaat

Anna Ruotsala

Olen Anna Ruotsala ja pyrin Suomen musiikinopettajien liiton, SMOL:n puheenjohtajaksi. Olen koulutukseltani musiikkipedagogi AMK sekä musiikin maisteri. Työskentelen Vantaan kaupungin päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna ja olen Vantaan musiikkiopiston opettajat ry:n jäsen. Varsinainen virkani sijaitsee Vantaan musiikkiopistossa, jossa toimin laulun lehtorina. Opetan lisäksi musiikkiteatteriryhmiä. Vantaan musiikkiopisto on kunnallinen, edustan OVTES-oppilaitosta. Luottamustehtävieni myötä tunnen hyvin myös muut työehtosopimukset.

Olen toiminut luottamustehtävissä pitkään. Pohjaa edunvalvontatyölle olen kasvattanut opiskeluaikoina Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan hallituksessa. Olen toiminut ylioppilaskunnan puheenjohtajana sekä Sibelius-Akatemian hallituksessa. Tällä hetkellä toimin mm. SMOL:n varapuheenjohtajana, OAJ valtuutettuna, OAO:n hallituksen jäsenenä sekä OAJ:n hallituksen varajäsenenä. Olen lisäksi toiminut Vantaan musiikkiopiston luottamusmiehenä edellisen luottamusmieskauden. SMOL:n hallitustoiminnassa olen ollut mukana viisi vuotta, pääsääntöisesti vastuutehtävissä varapuheenjohtajana sekä tiedottajana. Lisäksi olen toiminut opettajayhdistyksemme puheenjohtajana, paikallisyhdistyksen hallituksessa, OAJ: järjestö- ja viestintätoimikunnassa sekä osallistunut aluetoimintaan.

Tunnen hyvin OAJ:n rakenteen sekä henkilöstön. Työskentelen varapuheenjohtajana OAJ:n toimistoväen kanssa. SMOL:n puheenjohtajan on mielestäni oltava hyvin perillä sekä OAJ:n sisäisestä toiminnasta, että oleellisista vaikutuskanavista sen sisällä. Seuraan aktiivisesti valtakunnallisia, alaamme liittyviä asioita. Omaan erityistä osaamista työsuojelun alueelta, jolla on lisäarvoa jäsenistömme työnhyvinvointiin liittyvissä asioissa. SMOL ja koko opetusalamme on keskellä isoja murroksia. Pidän tärkeänä, että SMOL:n puheenjohtajalla on tehtäväänsä riittävästi käytettävää työaikaa ja olen valmistautunut tähän.

SMOL:n hallituksen puheenjohtajana haluan toimia avoimesti ja luottamusta herättävällä tavalla. Olen hyvin ihmisten kanssa toimeen tuleva ja hallitsen isoja kokonaisuuksia. Pidän tärkeänä, että hallituksen toiminta on aktiivista, hallitusjäsenten osaamista hyödyntävää ja sitä kautta vaikuttavaa ja näkyvää. Toimiva hallitus on liiton jäsenten etu. On merkityksellistä rakentaa hyvää yhteishenkeä ja sitä kautta innokkuutta osallistua SMOL:n toimintaan. SMOL:n jäsenyyden kokeminen merkittäväksi on elinehtomme.

 

Hallitusehdokkaat

Hanna-Maija Aarnio

Olen helsinkiläinen musiikkipedagogi. Olen työskennellyt pitkään taiteen perusopetuksen ryhmäopetuksen parissa eri musiikkiopistoissa. Tällä hetkellä työskentelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa musiikkikasvatuksen lehtorina. Opetan musiikkipedagogitutkinnoissa sekä erilaisissa hankkeissa ja täydennyskoulutuksissa. Metropolia on osakeyhtiö, jossa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Olen toiminut myös musiikkioppilaitoksen luottamusmiehenä.

SMOL:n hallitustoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2012 alkaen. Lisäksi toimin aktiivisesti paikallisella tasolla: olen oman opettajayhdistykseni sihteeri sekä OAJ Metropolian paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. Minulla on kokemusta OAJ:n toimikuntatyöstä, ja olen myös toisen kauden OAJ-valtuutettu. Olen toiminut myös muissa musiikkikasvatusjärjestöissä, esimerkiksi FiSME ry:ssä ja VaMO ry:ssä.

Koen erityisen tärkeänä, että erityislaatuisen musiikinopetusalamme edunvalvonta säilyy yhden liiton alaisena vauvamuskarista korkeakouluopintoihin. Meillä on iso tehtävä edistää pienen alamme tunnettuutta, edunvalvontaa ja koulutuspolitiikaa. Lisäksi tuntiopettajien asemassa olisi edelleen parantamista, ja työsuhteita tulisi voida soveltaa ketterästi vastaamaan tämän päivän pirstaleisesta työelämää. Musiikin opetus tarvitsee aktiivista vaikuttamista ja puolesta puhumista kaikilla koulutusasteilla!

Olen käytettävissä SMOL:n hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Johannes Lintunen

Haen hallituksen jäseneksi, mutta olen käytettävissä myös hallituksen varajäseneksi, jos en tule valituksi varsinaiseksi jäseneksi.

Opetan klassista kitaraa, sähkökitaraa, sähköbassoa sekä yhtye- ja kamarimusiikkia yhteispäätoimisena tuntiopettajana Viitasaaren alueen musiikkiopistossa sekä Merikanto-opistossa Ähtärissä (OVTES). Opetan lisäksi tuntiopettajana Viitaseudun opistossa (OVTES). Viitasaaren alueen musiikkiopistossa olen toiminut jo useamman vuoden ajan myös hankevastaavana, tällä hetkellä sävellyspedagogisen hankkeen parissa.

Minulla on työkokemusta useilta eri koulutusasteilta (OVTES & Sivista), ja olen pyrkinyt SMOL:ssa tuomaan esille myös sivutoimisten, yhteispäätoimisten sekä kansalaisopistojen opettajien työoloja. Olen ollut SMOL:n toiminnassa mukana jo noin seitsemän vuoden ajan, ja viimeiset kaksi vuotta hallituksessa varajäsenenä. Minulla on laaja järjestökokemus noin 25 vuoden ajalta koulutuspolitiikasta, mm. opiskelijakunnan puheenjohtajana. Tällä hetkellä vaikutan myös aktiivisesti Musiikin aika -festivaalin hallituksessa.

Minulla on Jyväskylässä myös oma yksityinen musiikkikoulu. Opetustöiden lisäksi teen kaikenlaisia musiikki- ja opetusalan freelancer-töitä (keikkoja on takana parituhatta!), nyt olen muun muassa muusikkona Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Minusta voit lukea lisää nettisivuiltani:
www.johanneslintunen.com

Marek Pazdzior

Olen Marek Pazdzior ja olen toiminut viulunsoiton opettajana Kuusamon musiikkiopistossa vuodesta 1990 alkaen. Kuusamon musiikkiopisto sivutoimipisteineen (Taivalkoski ja Posio) on noin kolmen sadan opiskelijan kunnallinen oppilaitos. Työtehtäviini kuuluu myös orkesterin johtaminen sekä alttoviulunsoiton ja kamarimusiikin opetus.

Olen ollut yhteysopettajana ja OAJ:n Kuusamon paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2004. 

Vuosina 2016-2019 olen osallistunut SMOL:n hallituksen toimintaan varajäsenenä ja 2020-2023 hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Hallituksen jäsenenä koen tekeväni tärkeää työtä SMOL:n jäsenistön hyväksi. Jatkossakin haluan tuoda SMOL:n hallitukseen tietämystä pohjoisen Suomen toimintaympäristöstä; suuret etäisyydet ja pienet oppilaitokset luovat omat haasteensa. Tavoitteenani on myös aktivoida Pohjois-Suomen musiikinopettajia osallistumaan SMOL:n toimintaan.

Olen käytettävissä sekä hallituksen jäseneksi että varajäseneksi.

Kristiina Tähtinen

Olen Kristiina Tähtinen, musiikkipedagogi YAMK. Olen toiminut kohta 27 vuotta kunnallisessa Raahen musiikkiopistossa pianonsoitonopettajana ja pianokollegion puheenjohtajana, tämän lisäksi olen toiminut myös pitkiä ajanjaksoja oppilaitoksen apulaisrehtorina. Musiikki, työ sekä ammattiryhmämme järjestöasiat täyttävät aikani pitkälle, perhe ja harrastaminen vie muuten aikani.

Toimin Raahen musiikkiopiston opettajayhdistyksen puheenjohtajana sekä olen tällä hetkellä OAJ Raahen paikallisyhdistys ry:n hallituksen varajäsen, jossa jatkan varsinaisena hallitusjäsenenä seuraavan kaksivuotiskauden 2024-2026. Toimin myös paikkakuntamme 1. työsuojeluvaravaltuutettuna.

Olen toiminut OAJ:n paikallistason järjestötehtävissä yli 20 vuotta ja koen yhteisten asioiden hoitamisen tärkeänä. Tämän hetken hallituksen linjaukset huolestuttavat vapaan sivistystyön osalta ja pidän tärkeänä, että opettajien työehtoja ei heikennetä. Työehdot, työolosuhteet ja työhyvinvointi ovat kiinnostukseni keskiössä.

Asetun ehdolle varajäseneksi SMOL:n hallitukseen pohjoisen Suomen edustajana.

Juhana Lindström

Kuvassa on opettaja Juhana Lindström

Olen Juhana Lindström, pianonsoiton, vapaan säestyksen ja improvisoinnin opettaja Helsingin Konservatoriolta (AVAINTA). Opetan myös mm. musiikkiteknologiaa ja säveltämistä. Oppilaita on sekä taiteen perusopetuksen että ammattillisen toisen asteen puolelta. Kokemusta opettamisesta ja opettajuudesta onkin runsaan parin kymmenen vuoden ajalta kertynyt musiikkileikkikoulusta taideyliopistoon ­- kaikilta koulutusasteilta.

Luottamusmiehenä olen toiminut Helsingin Konservatoriossa toistakymmentä vuotta. Lisäksi olen työskennellyt valtakunnallisen Vapaan säestyksen opettajat ry:n hallituksessa erilaisissa tehtävissä ja olen sen perustajajäsen. Lisäksi toimin parin muun pienemmän kulttuuriyhdistyksen hallituksessa.

Suomen musiikinopettajien liitto ry:n hallituksessa olen nyt toiminut varajäsenenä kolme kautta, ja kolmisen vuotta siitä liiton viestintätiimissä. Työ on ollut erittäin mielekästä ja kiinnostavaa.

Liiton viestintä ja sen kehittäminen onkin vahvasti tällä hetkellä sydämelläni; valtakunnallisen liiton viestinnän eri osa-alueita riittää, ja niihin onkin nyt paneuduttu aiempaa enemmän. Jäsenille suunnattu viestintä on mielestäni tärkeää ja merkityksellistä sekä osa opettajien edunvalvontaa. Myös vaikuttamisviestinnällä luomme edellytyksiä toiminnan näkyvyydelle, musiikinopettajan arvostukselle ja työn jatkuvuudelle. Työ on vielä kesken ja mielelläni jatkaisin sitä edelleen muun edunvalvonnan työn ohella!

Olen käytettävissä SMOL:n hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.