Ohita navigaatio

Hallitusvaaliehdokkaat kaudelle 2023 - 2024

LAURI HANNU

Työskentelen kitaran, sähkökitaran ja sähköbasson päätoimisena tuntiopettajan Tampereen konservatoriossa. Tampereen konservatorio on yksityinen oppilaitos (SIVISTA), jossa annetaan taiteen perusopetusta ja ammatillisen toisen asteen opetusta. Opetan myös TAMK-musiikin koulutusohjelmassa. Jäsenyhdistykseni on Pyynikin Taidealan Opettajat ry, johon kuuluvat sekä Tampereen konservatorion että TAMK-musiikin opettajat. Olen opettajayhdistyksen varapuheenjohtaja.

Olen toiminut SMOL:n hallituksessa sekä varsinaisena että varajäsenenä useiden vuosien ajan. Omakohtaisesti tärkeimpänä asiana pidän tuntiopettajien aseman parantamista.

Olen käytettävissä hallituksen varajäseneksi.

MANNE KARJALAINEN

Työskentelen Merikanto-opistossa kitaransoiton, bassonsoiton ja yhtyesoiton opettajana. Olen työpaikan luottamusmies ja Virtain kaupungin varapääluottamusmies. Kuulun myös OAJ:n Virtain paikallisyhdistyksen hallitukseen. Työpaikkani on kunnallinen- ja alueellinen musiikkiopisto. Koulutukseltani olen musiikkipedagogi ja musiikin aineenopettaja. Smol:n hallituksessa olen ollut vuoden 2017 alusta, ensin varajäsenenä ja sitten hallituksen varsinaisena jäsenenä.  Olen saanut OAJ:n valtuuston- ja JärVi:n varajäsenenä osallistua aktiivisesti näiden toimintaan. Oma kipinäni järjestötyöhön on löytynyt halusta parantaa musiikinopettajien työolosuhteita ja oikeudenmukaista kohtelua.

ANNIINA LEHTO

Toimin musiikin perusteiden lehtorina Sibelius-opistossa Hämeenlinnassa. Koulutukseltani olen kasvatustieteen lisensiaatti, filosofian maisteri ja musiikkipedagogi (AMK). Pää- ja sivutoimista työkokemusta minulle on matkan varrella kertynyt myös kunnallisista oppilaitoksista (musiikkioppilaitos, perusopetus, kansalaisopisto), toiselta asteelta ja ammattikorkeakoulusta. Olen ollut OAJ:n Sibelius-opiston paikallisyhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi olen työpaikkamme luottamusmies. Osallistun myös OAJ Kanta-Hämeen toimintaan hallituksen varajäsenenä. Olen tällä hetkellä SMOL:n hallituksen varsinainen jäsen. Olen käytettävissä SMOL:n hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä myös kaudella 2023-2024.

Musiikkioppilaitoskenttä on elänyt pitkään erilaisten rakenteellisten muutosten aikaa. Toimivan järjestörakenteen avulla pystymme parhaiten edistämään yhdistystemme aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tuntiopettajien asemasta, opettajien työhyvinvoinnista, osaamisen päivittämisestä ja palkkauksellisista kysymyksistä huolehtiminen on tärkeää erityisesti muutostilanteissa. Myös yhdistystemme toimijuuden tukeminen OAJ:n sisällä on tärkeää alamme edunvalvonnan vahvistamiseksi.

KIRSI MERIRANTA

Olen Kirsi Meriranta ja toimin Kuopion konservatoriossa musiikin hahmotusaineiden opettajana, paikallisyhdistyksen varapuheenjohtajana ja -työsuojeluvaltuutettuna sekä opettajien johtokuntaedustajana. Kuopion konservatorio on yksityinen oppilaitos  joka antaa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta sekä musiikkialan toisen asteen ammatillista koulutusta.

Olen ollut SMOL:in hallituksessa niin varsinaisena kuin varajäsenenä. Useiden vuosien toiminta luottamustehtävissä on ollut hyvä näköalapaikka edunvalvontaan ja niihin reunaehtoihin, jotka säätelevät musiikkioppilaitosten olemassaoloa. Nykyhetken ymmärtämiselle on välttämätöntä tietää, mistä tähän on tultu.

Tärkeimpinä asioina hallitustyössä pidän edunvalvontatyötä sekä sitä, että  SMOL:in puolia pidetään myös OAJ:n sisällä ettemme jää liiton sisällä suurempien jalkoihin.

Olen käytettävissä hallituksen varajäseneksi.

HELI RÄTTYÄ

Olen Heli Rättyä, laulunopettaja Raahen musiikkiopistosta, jossa olen toiminut opettajana vuodesta 1998 lähtien. Opetukseeni kuuluvat klassisen laulun opetus sekä kevyen laulumusiikin opetus. Raahen musiikkiopisto on Raahen kaupungin ylläpitämä taiteen laajaa oppimäärää antava musiikkioppilaitos. Olen myös sivutoiminen tuntiopettaja Raahe Opistossa ja johdan siellä Kamarikuoro Vox Marista.

Olen toiminut Raahen musiikkiopiston opettajayhdistyksessä sihteerinä ja rahastonhoitajana vuodesta 2008 ja opettajayhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2004 alkaen.  Olen OAJ Raahen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, musiikkiopiston edustaja, 2022-2024. Olen kuulunut paikallisyhdistyksen hallitukseen vuorovuosina jäsenenä ja varajäsenenä vuodesta 2009 lähtien. Yhdistys kuuluu OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistykseen, ja olemme henkilöjäseninä A-mallin alueyhdistyksessä.

Olen toiminut SMOL:n hallituksessa varajäsenenä kauden 2020-2022 ja haen nyt hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi sekä varajäseneksi. Kuuluessani SMOL:n hallitukseen, olen huomannut, miten tärkeää tehtävää siellä tehdään meidän musiikinopettajien puolesta valtakunnallisesti. Olen myös tärkeässä asemassa hallituksessa, sillä tuon sinne näkemyksiä pohjoisesta Suomesta. Minulle tärkeitä asioita ovat tasa-arvoinen kohtelu työpaikalla, terveiden työtilojen tärkeys ja työntekijöiden jaksaminen työssä.

MILLA VON WEISSENBERG

Olen Milla von Weissenberg ja työskentelen Vantaan musiikkiopistossa pianonsoiton lehtorina. Olen Vantaan musiikkiopiston opettajat ry:n puheenjohtaja, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja SMOL:n hallituksen varajäsen. Koulutukseltani olen musiikin maisteri ja musiikkipedagogi (AMK).

Työnantajani Vantaan musiikkiopisto tarjoaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Parhaillaan Vmo:ssa valmistellaan myös yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Musiikkioppilaitosten kentällä on meneillään suuria muutoksia – musiikin harrastamista tulee markkinoida eri tavalla kuin ennen ja rahoituksen eteen täytyy tehdä entistä enemmän myös poliittista vaikuttamistyötä. Koen musiikin opettajien edunvalvonnan erittäin tärkeäksi ja mielestäni meidän tulisi puhua työstämme näkyvämmin. Mielelläni toimisin SMOL:n hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja toisin toimintaan entistä vahvemmin mukaan myös nuorten opettajien ääntä.
Olen edelleen käytettävissä myös hallituksen varajäsenenä.