Ohita navigaatio

Terveisiä OAJ:n syysvaltuustosta!

SMOL:n valtuutettu Säde Heikinheimo piti valtuustossa puheenvuoron taiteen merkityksestä:

Koulutus. Kasvatus. Tiede. Tutkimus.
Neljä hienoa sanaa ja upeaa asiaa OAJ:n eduskuntavaalitavoitteissa.

Yksi puuttuu: Taide.
OAJ:n vaalitavoitteissa ei mainita taidetta tieteen rinnalla, mihin se itsestään selvästi kuuluisi. Tiede ja taide ovat kaksoset: ei ole toista ilman toista. Kumpikin edustaa inhimillisen osaamisen terävintä kärkeä ja ajattelun syvällisintä ydintä. Tieteessä ja taiteessa ilmiasut vain poikkeavat toisistaan.

Koulutuksen ja kasvatuksen puolustaminen ovat edunvalvonnan ohella keskeisintä OAJ:n toiminnassa. Säännöissäkin mainitaan, että OAJ:n tarkoituksena on toimia ”yhteiskunnallisena vaikuttajana ja opetusalan kehittäjänä”. Tiede, taide ja tutkimus eivät OAJ:n ydintoimintoihin kuulu, vaikka ne toki tuloksellisen koulutuksen ja kasvatuksen pohjalla ovat ja saattavatpa olla myös sen päämääriä.

Koulutuksen ja kasvatuksen tarkoituksena ei ole ainoastaan kasvattaa järkeä – sydänkin on tärkeä ja sielu. Siksi taiteella pitää olla vähintäänkin yhtä keskeinen osa kasvatuksessa ja koulutuksessa kuin tieteellä. Ikävä kyllä taide ei juuri tähän maailman aikaan ole kovin trendikästä, eikä varsinkaan mikään korkeakulttuuri.

Ei kai digiloikkakaan tarkoita ainoastaan näppäriä härpäkkeitä, joilla voisi ketterästi puuhata kaikenlaista mitä mieleen tulee? Millaiseen mieleen? Toivottavasti sellaiseen avaraan, tieteen ja taiteen avulla kasvatettuun mieleen.

Tapahtumat