Ohita navigaatio

Uutisia OAJ:n kevätvaltuustosta

Anna Ruotsalan puheenvuorot

Arvoisa puheenjohtajisto, valtuutetut ja muut läsnäolijat.
Helsingin kaupunki suunnitteli kevättalvella painotetun opetuksen lakkauttamista ja samassa yhteydessä oli nostettu esiin myös musiikkioppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Musiikkioppilaitosten toimintaa verrattiin elitismiin ja koko musiikkiluokkatoiminta oltiin valmiita tuhoamaan; sillä ajatuksella, että lakkauttaminen olisi ollut lääke koulushoppailuun ja segregaation torjuntaan. Ajatus oli taiteen perusopetuksen ja musiikinopetuksen näkökulmasta pöyristyttävä. Asian ympärillä liikkui arvoväritteisiä mielikuvia. Toimeliaalla edunvalvonnalla ja runsaalla julkisella keskustelulla suunnitelma saatiin estettyä ja ennen kaikkea ymmärrystä lisättyä; painotettu opetus sekä taiteen perusopetus ovat päinvastoin mahdollisuus meille kaikille, tulla nähdyksi ja kuulluksi taustasta riippumatta. Pitkäjännitteinen taidon oppiminen on lääkettä mm. segregaatioon. Taiteen perusopetus on voimavara segregaation torjunnassa.
Ymmärryksen ja asiantuntemuksen puute taiteen perusopetuksen ympärillä on hämmästyttävää. Puheet elitismistä tulevat heiltä, joilla ei ole käsitystä työmme luonteesta, lainsäädännöstä, opettajien koulutustaustasta tai yleensäkään taiteen opetuksesta tänä päivänä. Toimimme yhdenvertaisessa, kulttuurisesti moniäänisessä ja jokaista huomioivassa maailmassa. Olemme aina olleet kansainvälisiä. Koko alamme on ollut jo muinoisista ajoista alkaen silkkaa monikulttuurisuutta.

Taide kiinnittää lasta ja nuorta yhteiskuntaan ja antaa tilaisuuden tulla nähdyksi sekä yksilönä, että yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Taiteen perusopetus on suomalaisen koulutuskentän voimavara, kun keskustellaan segregaation torjunnasta. Sen yhteiskunnallista merkitystä tulee tuoda esiin ponnekkaasti. Haluan kiittää erityisesti puheenjohtajaamme Katarinaa siitä, että pidät ansiokkaasti esillä taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistyön asiaa; yhdenvertaisesti mukana OAJ:n sanomassa.

 

Arvoisa puheenjohtajisto, valtuutetut ja muut läsnäolijat, erityisesti tietysti SOOL.n edustajat.
Opetusalan ammattijärjestö OAJ toimii meidän, opettajien edunvalvojana. Olemme siis opetusalan ammattilaisia ja ymmärrämmekin hyvin sukupolvien ketjun merkityksen sivistyksen ja kulttuurin jatkumossa. On siis aika muuttaa nykyistä mallia suhteessa valtuuston opiskelijajäseniin ja tunnustaa, että tarvitsemme joukkoomme nuorta voimaa ja tulevaisuuden ääntä mitä suuremmassa määrin. OAJ tarvitsee jatkumoa toimiakseen myös tulevaisuudessa.
Olen itse päätynyt edunvalvontatehtäviin opiskelijajärjestön kautta. Ne asiat, joita aikoinaan ajoimme, hallituksen täysivaltaisina jäseninä, ovat vuosien saatossa realisoituneet Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Valtamerilaiva kääntyy hitaasti mutta varmasti. Muutos tarvitsi silloin nimenomaan nuorten ääntä ja kehitys on sittemmin ollut myönteistä. Tätä tuoretta näkökulmaa asioihin tarvitsee lisää myös OAJ. Ilona Rauhalan esityksessä eilen kerrottiin, että pidämme tärkeänä eri ryhmien asiantuntijuuden kunnioittamista. Opiskelijoiden ja nuorten alalle ryhtyvien asiantuntijoiden ääni meiltä täysivaltaisesti puuttuu.
SOOL on kertonut toimivansa kaikkia ryhmiä huomioiden ja yhteisestä opettajuutta korostaen. OAJ tarvitsee fiksuja ja innovatiivisia ääniä ja ennen kaikkea kaikkia kunnioittavaa asennetta. Musiikkioppilaitoksille opiskelijoiden ja nuorten opettajien äänen kuuluminen on itsestään selvyys, alallemme työllistytään nuorena ja opetustyömme uudistuu jatkuvasti maailman muuttuessa. Moniääninen elämä on meille arkea ja pienen opettajaryhmän edustajana luotan, että opiskelijajäsenten tahtotila on tehdä työtä kaikkien opettajaryhmien eteen tasapuolisesti. Lämpimästi toivoisinkin voivani toivottaa opiskelijat tervetulleeksi OAJ:n valtuuston ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi!

 

 

Tuire Arpalahden puheenvuoro ja ponsi

Arvoisa puheenjohtajisto, valtuutetut ja muut läsnäolijat,

Hyväksyessään tämän ponnen OAJ:n valtuusto edellyttää, että OAJ selvittää rinnakkaisjäsenyyden mahdollisuutta SAK:n taidealan jäsenliittojen kanssa.
Taiteen perusopetuksen ja taidealojen ammatillisen koulutuksen kentällä moni opettajana toimiva on aloittanut työuransa taiteilijana tai sekä taiteilijana että opettajana. Työnkuva on monesti kuin tilkkutäkki. Kaksoisrooli säilyy useilla läpi työuran, jolloin taiteilija-opettaja joutuu valitsemaan liittonsa. Harva haluaa maksaa pienestä palkasta kahta jäsenmaksua.
Taideopetuksen ja koulutuksen kentässä eri koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa toimii paljon eri taiteenalojen edustajia, jotka eivät ole järjestäytyneet OAJ:n kautta ammattiyhdistysliikkeeseen.
He ovat kuitenkin pääsääntöisesti järjestäytyneet oman taiteenalansa työntekijäjärjestöön, esimerkiksi Tanssitaiteilijoiden tai muusikkojen liittoon.
He ovat yksi erittäin mahdollinen ryhmä rinnakkaisjäsenyyden näkökulmasta, koska he ovat ay-tietoisia ja tottuneet freelance-taustansa kautta huolehtimaan edunvalvonnastaan.
Esimerkiksi tanssitaiteilija-opettaja-henkilöiltä tulee säännöllisesti tiedusteluja tes-kysymyksistä, joihin oppilaitoksen luottamusmies ei ole velvollinen vastaamaan, apua kuitenkin selkeästi tarvitaan.
Taidealan työntekijät ovat pääasiassa SAK:n jäsenliittojen jäseniä, heidän liittojaan ovat esimerkiksi Muusikkojen liitto, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat, Teatterialan Ammattilaiset jne. Muusikkojen liitossa on n. 3800 jäsentä ja TEMEssä (johon kuuluu 7 taidealan liittoa) n. 4400 jäsentä.

Jäsenhankinnan kannalta olisi kannattavaa tutkia mahdollisuutta rinnakkaisjäsenyyteen SAK-AKAVA-akselilla, koska potentiaalisia jäseniä selvästi olisi.