Ohita navigaatio
Puheenjohtajan nuija

On aika herätä ja puolustaa musiikin asemaa

Edunvalvontatyössä tärkeintä on pysyä aina hereillä, katsoa käsiteltävät asiat huolella läpi, muodostaa mielipide ja sen jälkeen pitää huoli siitä, että jokainen saa sen tietoonsa.

Lakiuudistus koskien taiteen perusopetusta on parhaillaan valmistelevan työryhmän käsittelyssä. Lain uudistamiseen liittyy myös rahoitusmallin uudistus. Musiikin opetuksen osalta näemme uudistamisessa toki paljon hyvääkin ja uudistukselle myös tarvetta. Mutta samalla huoli opetusalamme puolesta on suuri.

Me musiikkialan toimijat olemme olleet hyvin pitkän linjan toimijoita edunvalvonnassa ja sitä kautta saavuttaneet paitsi upean musiikkioppilaitosverkostomme, myös sen pyörittämiseen tarvittavat valtionosuudet. SMOL on perustettu v. 1925 eli tätä työtä on nyt takana huikeat 99 vuotta. Kun lakia taiteen perusopetuksesta viimeksi uudistettiin, uudistettiin itseasiassa lakia musiikkioppilaitoksista. Eli edellisellä kierroksella mukaan lain piiriin tuli myös muita taiteen lajeja. Muutos ei kuitenkaan koskenut tuolloin valtionosuusjärjestelmää, vaan musiikki sai pitää rahoituksen, jonka turvin olemme pystyneet ylläpitämään mm. alamme koulutuspolkua ja työehtoja.

Huoli opetusalamme puolesta on suuri.

Kuten edellisellä kierroksella, nytkään tuskin on tulossa lisää rahaa siihen, että valtionosuutta lisättäisiin. Tämä on epärealistinen tavoite, sillä rahaa tässä taloudellisessa tilanteessa tuskin löytyy enempää. Silti tällä kierroksella lain valmistelussa tuodaan, valitettavan perustelemattomasti, esiin valtionosuuden uudelleen jakoa. Me, jotka teemme työtä alamme eteen, tiedämme, että kyseisellä rahalla saadaan aikaan, hyvin kohtuullisin kustannuksin sitä, mikä opetusalallemme on arvokasta.

Mutta vaikka pidämme yhdenvertaisuutta tärkeänä arvona, rahoituksen jakaminen tarkoittaisi meille alamme alasajoa. Musiikki ei ole vienyt muiden taiteidenalojen rahoitusta, vaan rahoituksen saamisesta yhdenvertaisesti ei ole huolehdittu silloin, kun muiden taiteenlajien huomioon ottamista laissa on viimeksi haluttu varmistaa. On salakavalaa laittaa meidät taidealat napit vastakkain.

Lakiuudistuksen mahdolliset vaikutukset koskettavat tuhansia ihmisiä ja heidän elämäänsä.

Uhattuna on siis nyt aidosti musiikille elintärkeä yksilöopetus, sitä kautta musiikin perusopetuksen ammattilaispolku, koulutustamme vastaava työ, taidon oppimisen laatu, työn ehtojen säilyminen edes tällä, varsin matalalla tasolla, jolla nyt liikutaan, kaikki se, jonka eteen olemme sen ainakin sata vuotta tehneet sukupolvi toiselta asiantuntevaa edunvalvontaa.
Ministeriön asettamassa työryhmässä on yksi alamme edustaja puolustamassa tätä kaikkea, eikä työntekijöiden ääntä käytä työryhmässä kukaan. Se tuntuu tarkoituksenhakuiselta valinnalta. Lakiuudistuksen mahdolliset vaikutukset koskettavat tuhansia ihmisiä ja heidän elämäänsä.

Nyt on siis aika herätä ja puolustaa musiikin asemaa!

Anna Ruotsala, puheenjohtaja

Lue lakiuudistuksesta [täältä]