Ohita navigaatio

Valtuustopuheenvuoro 23.11.2018

Muutosesitys

Esitetään OAJ:n toimintasuunnitelman kohtaan kuusi seuraavaa lisäystä:
Vahvistetaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön saavutettavuutta ja laatua turvaamalla niihin riittävä rahoitus.

Perusteluita esitykselle:

  • Helsingin kaupunki leikkasi vuoden 2018 talousarviossaan valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten rahoitusta 5%. Jos kerta Helsingissä tullaan toimeen pienemmällä kuntaosuudella, niin mikä estää käytäntöä leviämästä muuallekin Suomeen? Rahoitusleikkausten myötä oppilasmaksut nousevat ja tasa-arvoinen osallistuminen opetukseen on uhattuna. Uhka on todellinen tulevalla kaudella 2019–20, jota tämä toimintasuunnitelma koskee.
  • Suomen Musiikkitieteellisen seuran vastikään julkaistussa Musiikki-lehdessä ArtsEqual-hanke ottaa kantaa suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tehtävään nyky-yhteiskunnassa. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen vedoten lehden artikkelissa tuodaan esiin toimenpidesuunnitelma “ehdotelma systeemiseksi muutokseksi”, jolla kulttuurinen ja sivistyksellinen pääoma jakaantuisi tasaisemmin yhteiskunnassamme. Ajatus on jalo, mutta pahimmillaan se tarkoittaa jopa rahoitusjärjestelmän purkamista. Koko lakisääteinen, maailmanlaajuisesti uniikki oppilaitosmuotomme on uhattuna. Lisäksi uhkana on opettajan työn pirstaloituminen ja työehtosopimuksien avaaminen.
  • Sote-ratkaisujen tullessa ajankohtaisiksi  maakunnissa pitää turvata sekä taiteen perusopetuksen että vapaan sivistystyön valtakunnallinen saatavuus ja jatkumo. On turvattava ihmisten oikeus taiteeseen ja sen hyvinvointivaikutuksiin. Lisäksi vapaan sivistystyön mahdollisuudet jatkuvan oppimisen tuottajana ja kotouttamisen tukijana ovat rajattomat. Taide- ja luovat alat ovat nouseva trendi, sekä työllistäjinä että bruttokansantuotteen tuottajana.

Pienenä, mutta aktiivisena opettajaryhmänä toivomme, että taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö lisätään seuraavan kaksivuotiskauden painopistealueiksi OAJ:n toimintasuunnitelmaan.

Hanna-Maija Aarnio
SMOL:n 2. varapuheenjohtaja
OAJ-valtuutettu