Ohita navigaatio

Ehdolle OAJ:n valtuustoon!

Valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin. Suomen musiikinopettajien liitto ry tarvitsee edustuston valtuustoon, jotta pienen opettajaryhmämme erikoistarpeet tulisivat huomioiduksi OAJ:n päätöksenteossa. Ehdokkaaksi voi asettua 15.1.2022 asti. Jokainen ehdokas auttaa SMOL:a.

SMOL on päättänyt korvata ehdokkaaksi asettuville vaalikuluja esimerkiksi valokuvausta varten maksimissaan 100 eurolla/ehdokas. Korvaus maksetaan kuitteja vastaan.

Ohessa on ohjeet ehdokkaaksi asettumiseen (Valitsijayhdistyksen luominen). MUISTAKAA EHDOKKAAKSI ASETTUESSANNE LIITTYÄ SMOL-vaaliliittoon (numero 63619).

HUOM! Kun valitsijayhdistyksen kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet hyväksymisensä, tulee valitsijayhdistyksen asiamiehen lähettää valitsijayhdistys hyväksyttäväksi (ohjeen sivu 4).

 

SMOL:n vaalisihteerinä toimii Mirja Kopra mirja.kopra@tuni.fi Hän auttaa ehdokkaaksi asettuvia mahdollisissa käytännön ongelmatilanteissa.

Valitsijayhdistyksen luominen

Ehdokastietojen täyttöohje

 

https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/