Ohita navigaatio

Hallitusvaaliehdokkaat 27.11.2021

Tällä sivulla esitellään määräaikaan (10.11.2021) mennessä tulleet ehdokkaat. Ehdokkaaksi voi asettua myös syysliittokokouksessa.

 

PUHEENJOHTAEHDOKKAAT

Anna Hoffren

Anna HoffrenHei, 

olen Anna Hoffren, SMOL ry:n puheenjohtaja ja olen käytettävissä jatkokaudelle.  

Olen nyt toiminut SMOL:n puheenjohtajana kolme kautta. Sääntöjemme mukaan kausia voi olla korkeintaan neljä peräkkäin. Tähänastisessa puheenjohtajan tehtävässäni olen tehostanut edunvalvontaamme, edistänyt tiedotusta ja liittomme valtakunnallista näkyvyyttä sekä toiminut yhdessä muiden valtakunnallisten yhdistysten edustajien kanssa turvaamassa yhdistystemme asemaa OAJ:n järjestörakenteen kehittämisprosessissa. Yhteydenpito OAJ:n toimistoon on ollut tiivistä, SMOL:n hallituksen työvaliokunta on tavannut säännöllisesti toimiston edustajia käyden läpi meitä koskevia ajankohtaisia asioita ja työehtosopimustemme tulkintoja. Olen myös tuonut esille jäsenpalvelun tehostamisen tärkeyden SMOL-jäsenten osalta. Yhteydenpito jäsenistöön on jatkunut sähköisen jäsenkirjeen avulla.  

Olen tuonut esille musiikkialan koulutuksen tarpeita ja erityispiirteitä OAJ:n hallituksen ja OAO:n ammatillisen työryhmän jäsenenä. OAJ valtuutettuna olen nostanut esiin tuntiopettajien aseman parantamisen välttämättömyyden. SMOL:n näkemyksiä on näin saatu mukaan OAJ:n koulutuspoliittisiin linjauksiin ja sopimusedunvalvonnan neuvottelutavoitteisiin, yhdessä muiden ammatillisten opettajaryhmien kanssa. Edunvalvonta on yhteistyötä.

Varsinainen työni on Kuopion konservatoriossa, toimin siellä pianonsoitonopettajana. Musiikin perusopetus ja ammatillinen koulutus minulle tuttuja, Kuopion konservatorio toimii yhteistyössä Savonian musiikin ja tanssin yksikön sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön kanssa. 

Tavoitteeni viimeiselle kaudelle on turvata SMOL:n asemaa ja merkitystä OAJ:n järjestörakenteessa, edelleen edistää SMOL:n jäsenten edunvalvontaa, taiteen perusopetuksen ja musiikin ammatillisen koulutuksen tunnettuutta sekä yhdessä OAJ:n edunvalvonnan kanssa kehittää sopimuksiamme. SMOL:n jäsenten työnteon edellytykset ovat myös asialistalla.

Olen työpaikkani luottamusmies, OAJ:n hallituksen jäsen, OAJ:n talousvaliokunnan jäsen, OAO:n varapuheenjohtaja, OAO:n ammatillisen toisen asteen työryhmän jäsen, OAJ-Pohjois-Savon ammatillisen jaoksen jäsen, OAJ-valtuutettu ja Kuopion konservatorion paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Pääpaino luottamustehtävissäni on SMOL:n asioiden edistäminen.

Vapaa-ajallani harrastan ratsastusta ja tallilla puuhailua.

Kielitaitoni: suomi, ruotsi, englanti, venäjä. 

 

HALLITUSEHDOKKAAT

Hanna-Maija Aarnio

Hanna-Maija AarnioOlen helsinkiläinen musiikkipedagogi. Olen työskennellyt pitkään taiteen perusopetuksen ryhmäopetuksen parissa eri musiikkiopistoissa. Työkokemukseni sisältää kokemusta monenlaisista pätkätöistä ja monista erilaisista työsuhteista. Musiikkioppilaitoksessa olen toiminut myös luottamusmiehenä. Tällä hetkellä työskentelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opettajana, musiikin täydennyskoulutuksissa sekä monialaisissa hankkeissa. Metropolia on osakeyhtiö, jossa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Olen toiminut SMOL:n hallituksessa vuodesta 2012 alkaen. Toimin opettajayhdistykseni sihteerinä sekä OAJ Metropolian paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Minulla on kokemusta OAJ:n toimikuntatyöstä, ja ensimmäinen kauteni OAJ valtuutettuna on juuri päättymässä. Olen toiminut myös muissa musiikkikasvatusjärjestöissä aktiivisesti.

Koen erityisen tärkeänä, että erityislaatuisen musiikinopetusalamme edunvalvonta säilyy yhden liiton alaisena vauvamuskarista korkeakouluopintoihin. Meillä on iso tehtävä edistää pienen alamme tunnettuutta, edunvalvontaa ja koulutuspolitiikaa. Lisäksi toivon, että tuntiopettajien asemaa saataisiin parannettua ja työsuhteita sovellettua ketterästi vastaamaan tämän päivän pirstaleisesta työelämää. Musiikin opetus tarvitsee aktiivista vaikuttamista ja puolesta puhumista kaikilla koulutusasteilla!

Olen käytettävissä SMOL:n hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.

Eero Kolari

Eero KolariTyöskentelen Tampereen konservatorion matalien vaskipuhaltimien lehtorina ja toimin opetushenkilökunnan luottamusmiehenä. Opetan taiteen perusopetuksen, ammatillisen II asteen sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tampereen konservatorio on yksityinen oppilatos (Sivista).

Olen toiminut SMOL:n hallituksen varsinaisena jäsenenä kaksi kautta ja olen halukas jatkamaan. Vuoden 2021 olen toiminut SMOL:n tiedottajana ja viestintätiimin vetäjänä. Tämä työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja haluaisin sitä jatkaa. Olen käytettävissä sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi.

Edunvalvontaa olen tehnyt myös paikallisesti OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Olen aktiivisesti osallistunut OAJ:n koulutuksiin ja tuonut esille SMOL:laisten kannalta tärkeitä asioita.

 

Juhana Lindström

Juhana LindströmOlen Juhana Lindström, SMOL:lin hallituksen varajäsenenä toista kautta, ja asetun ehdolle tähän tehtävään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Toimin hallitustehtävän lisäksi SMOL:lin hiljattain perustetussa viestintätiimissä, ja olen siinä mukana kehittämässä liiton digitaalista viestintää kuten some-kanaviamme ja nettisivujamme. Mielelläni jatkaisin näissä kiinnostavissa tehtävissä edelleen!

Olen opettanut kaikenikäisiä ja kaikilla koulutusasteilla – niin musiikkileikkikoulussa kuin taideyliopistossakin.

Tällä hetkellä opetan Helsingin Konservatoriolla pianonsoittoa, vapaata säestystä ja improvisointia sekä erilaisia musiikin tekemiseen ja tuottamiseen liittyviä ryhmäaineita. Opetan sekä TPO- että ammatillisella puolella.

Olen lisäksi ollut luottamusmiehenä toistakymmentä vuotta ja erilaisessa yhdistystoiminnassa parisen kymmentä vuotta. Viestinnän lisäksi tuntiopettajien aseman parantaminen on sydämelläni ja keskittymisen kohteenani.

Marek Pazdzior

Marek PazdziorOlen Marek Pazdzior ja olen toiminut viulunsoiton opettajana Kuusamon musiikkiopistossa vuodesta 1990 alkaen. Kuusamon musiikkiopisto ja sen  sivutoimipisteet (Taivalkoski ja Posio) on noin kolmen sadan opiskelijan kunnallinen oppilaitos. Työtehtäviini kuuluu myös orkesterin johtaminen sekä alttoviulunsoiton ja kamarimusiikin opetus.

Olen ollut yhteysopettaja ja OAJ:n Kuusamon paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2004. 

Vuosina 2016-2019 olen osallistunut myös SMOL:n hallituksen toimintaan varajäsenenä. Parhaillaan menevällä kaksivuotiskaudella olen toiminut hallituksen varsinaisena jäsenenä. 

Hallituksen jäsenenä koen tekeväni tärkeää työtä SMOL:n jäsenistön hyväksi. Jatkossakin haluan tuoda SMOL:n hallitukseen tietämystä pohjoisen Suomen toimintaympäristöstä; suuret etäisyydet ja pienet oppilaitokset luovat omat haasteensa. Tavoitteenani on myös aktivoida Pohjois-Suomen musiikinopettajia osallistumaan SMOL:n toimintaan.

 

Lauri Vaahtoranta

Lauri VaahtorantaOlen MuM, TK, HuK, musiikkipedagogi (AMK) Lauri Vaahtoranta ja ehdolla SMOL:n hallitukseen joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.  Toimin yksityisen, sivistalaisen Hyvinkään musiikkiopiston klarinetinsoiton toimiopettajana sekä luottamusmiehenä. Olen edustanut musiikkiopistoa OAJ Hyvinkään hallituksessa eri rooleissa vuodesta 2014 alkaen. Kuluneen kaksivuotiskauden, syysliittokokouksesta 2019 alkaen, olen ollut SMOL:n hallituksen varajäsen. Alan valtakunnallisen edunvalvonnan ajankohtaiset kysymykset ovat tänä aikana tulleet yhä tutummiksi, joten uskoisin annettavaa olevan uudellekin kaudelle.

Anna Villberg

Anna VillbergOlen Anna Villberg, 42 -vuotias laulun lehtori Vantaan musiikkiopistosta, joka on kunnallinen musiikkioppilaitos. Toimin luottamusmiehenä, Vantaan musiikkiopiston opettajat ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. Haen SMOL:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi. 

SMOL:n hallituksessa olen toiminut kolme vuotta, yhden vuoden varajäsenenä ja viimeiset kaksi vuotta varsinaisena jäsenenä. Kuulun lisäksi OAJ:n Järjestö- ja viestintätoimikuntaan. Tällä hetkellä toimin SMOL:n hallituksen varapuheenjohtajana. Uskon tuovani hallitukseen uudenlaista osaamista, sillä aloitan 1.1.2022 Vantaan kaupunkikulttuurin toimialan työsuojeluvaltuutettuna. Vantaan musiikkiopistossa jatkan sivutoimisena tuntiopettajana. 

SMOL:n toiminnassa pidän tärkeänä jatkossakin puolustaa ja pitää ääntä ainutlaatuista työtä tekevän jäsenistömme puolesta. Työsopimusneuvottelukäytännöt, edunvalvonta kokonaisuudessaan ja OAJ:n sisäisen rakenteen tunteminen ovat mielestäni tärkeitä osaamisalueita hallitustyössä. Toivon, että voimme lisätä näkyvyyttämme entisestään työpaikoillamme ja sitä kautta vahvistaa liiton toimintaa. Koronan jäljiltä kuntasektorilla on myös tarvetta aktiiviselle edunvalvontaosaamiselle. Mielestäni SMOL on järjestö, jonka tulee antaa tukea näissä tärkeissä vaikuttamiskanavissa toimimiselle. Vaikuttaminen monitasoisesti on tehokkainta toimintaa yhteisen hyvän eteen.