Ohita navigaatio

SMOL:n kevätliittokokous Vanajanlinnassa 26.–27.9.2020! 

SMOL:n koronavirusepidemian vuoksi syksyyn siirretty kevätliittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 26.–27.9.2020 Vanajanlinnan upeissa puitteissa. Osallistujia kokoukseen tuli kaikkiaan 35 jäsenyhdistyksestä.  Kaksipäiväisen liittokokouksen ohjelma jakaantui lauantaina sääntömääräisiin asioihin sekä koulutusosaan. Sunnuntaina liittokokous keskittyi kokouksen seminaariosuuteen sekä jatkoi sääntömääräisiä asioita.

Lauantaina aloitettiin kokouksen järjestäytymisellä. Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Purhonen sekä sihteeriksi Salla Vanhanen. SMOL:n puheenjohtaja Anna Hoffren esitteli tilinpäätöksen ja liiton taloustilanteen. Tulos on vahvasti ylijäämäinen ja Anna Hoffren toivoi, että tulevaa syysliittokokousta ajatellen käytäisiin keskustelua siitä, mihin ja minkälaiseen toimintaan rahaa voisi käyttää, jotta se kohdentuisi jäsenistölle mahdollisimman hyvin.

Muissa sääntömääräisissä asioissa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille. Päätettiin, että vaalivaliokuntana jatkaa edellisen vuoden vaalivaliokunta. Kari Tikkala esitteli SMOL:n hallituksen luotsaaman SMOL:n sääntöjen uudistusprosessin sekä liiton uudet säännöt. Liittokokous hyväksyi uudet säännöt.

Kokouksen koulutusosassa OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen esitteli uusia, 1.8.2020 voimaan tulleita työ- ja virkaehtosopimuksia. Esityksessään Eila Urpilainen totesi, että kevään neuvotteluita leimasi korona-ajan neuvottelukierroksen poikkeuksellisuus. Sivistan sopimukset syntyivät jo maaliskuun loppuun mennessä, mutta OVTES-neuvottelut venyivät kesäkuun alkuun.

Uusien työ- ja virkaehtosopimusten esittelyssä Eila Urpilainen selvensi sopimusajan palkankorotusten ohella uudessa OVTESissa keskustelua herättäneet kohdat, jotka koskevat yhteispäätoimisten tuntiopettajien muun työn velvoitteen määrää. Yhteispäätoimisten tuntiopettajien osalta tuntiopettajan muun työn osuus on enintään ko. oppilaitoksessa olevien tuntien suhteessa. Muun työn velvoite ei voi siis olla jokaiseen oppilaitokseen 8 h erikseen, vaan se tulee laskea oppilaitokseen tehtyjen opetustuntien suhteessa.

Eila Urpilaisen ansiokas esitys herätti runsaasti kysymyksiä ja keskustelu oli hedelmällistä edunvalvonnan kannalta.

Liittokokous jatkui sunnuntaina aamulla seminaariosuudella. Liittokokousväki jakaantui pienryhmiin pohtimaan kuluneen kevään aikana syntyneitä kokemuksia etäopetuksesta ja sen tuomista haasteista ja onnistumisista. Yhdessä tekeminen näytti jälleen voimansa ja keskusteluista kertyi runsaasti arvokasta tietoa ja kokemuksia vastaisuuden ja uuden tulevaisuudenkin eteen.