Ohita navigaatio

SMOL liittokokous 26.-27.9.2020 Julkilausuma

Suomen musiikinopettajien liittokokous 26.-27.9.2020
Julkilausuma

Organisaatioiden on hyvä aika ajoin tarkastella toimintojaan ja rakenteitaan. Opetusalan ammattijärjestö
OAJ on kuluneen vuoden aikana työstänyt järjestörakenteensa uudistamista. Toiminnan ja edunvalvonnan
tulee vastata nykypäivän tarpeita.
OAJ:öön kuuluvana valtakunnallisena yhdistyksenä Suomen musiikinopettajien liitto, SMOL, on seurannut
uudistusprosessia kasvavalla huolella. Musiikkioppilaitosten opettajien edunvalvontaan keskittynyt liitto
edustaa jäsenmäärältään emojärjestö OAJ:ssä vähemmistöä, kuten muutkin valtakunnalliset yhdistykset.
OAJ:n teettämissä erilaisten jäsenkyselyjen kehitysehdotuksissa on korostunut enemmistön ääni ja
mielipide.
Taiteen perusopetuksen, kuten myös musiikkioppilaitosten opettajien edunvalvonta edellyttää kyseisen
alan tuntemista ja työn luonteen ymmärrystä. Työehtosopimusten tekstit pyrkivät kuvaamaan
oppilaitoksessa tehtävää työtä ja määrittävät sen korvausperusteet. Sopimusten tekstien oikeellinen
tulkinta ja soveltaminen on edunvalvonnan keskeisimpiä tehtäviä.
Suomen musiikinopettajien liitto ei näe järkevänä yhtenä kehitysehdotuksena esitettyä OAJ:n
valtakunnallisten yhdistysten lakkauttamista ja eri opettajaryhmien edunvalvonnan sulauttamista yhteen.
SMOL edellyttääkin, että toiminta itsenäisenä edunvalvontaan keskittyvänä OAJ:n jäsenliittona on
mahdollista myös uudistusprosessin jälkeen ja että eri opettajaryhmien edustuksellisuus turvataan.