Ohita navigaatio

SMOL nyt! 1/2020

SMOL NYT!

SMOL tiedottaa jäseniään sähköisellä SMOL NYT! -uutiskirjeellä, joka lähetetään suoraan jäsenten henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin 4-6 kertaa vuodessa. Saadakseen uutiskirjeen jäsenen sähköpostiosoitteen tulee olla päivitettynä OAJ:n jäsenrekisterissä.

Korona ja SMOL

Hienoa, SMOL:n jäsenet, vaikeasta ja sekavastakin valmiuslakiviikosta on selvitty erinomaisesti! Oman ammattijärjestömme puheenjohtaja Olli Luukkainenkin noteerasi SMOL:n jäsenten tekemän työn Iltalehden haastattelussa 22.3.2020: ”Uskomattomia innovaatioita on syntynyt taiteen perusopetuksen ja esimerkiksi musiikkiopistojen toimintaan. Opetusta annetaan etänä. Tällaista toimintaa on tuettava, ei lopetettava”, Luukkainen toteaa.

Koronaepidemian johdosta otettiin Suomessa käyttöön valmiuslaki. Oppilaitokset suljettiin ja valtakunnallisesti siirryttiin etäopetukseen, myös musiikkioppilaitoksissa. Peruskoulun 1-3 luokkalaisille, kriittisiä ammatteja edustavien huoltajien lapsille taattiin kuitenkin oikeus lähiopetukseen, samoin erityisen tuen oppilaille. Musiikkioppilaitosten opettajat reagoivat yllättävään tilanteeseen välittömästi. Saman tien perustettiin someryhmä jakamaan vinkkejä ja kokemuksia musiikin etäopetuksesta. Opetus jatkui.

Kunnallisten musiikkioppilaitosten hämmennykseksi Kuntatyönantaja ohjeisti kuitenkin sivuillaan sulkemaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitokset. Perusteena oli taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön luonne, työtä ei olisi kuntatyönantajan käsityksen mukaan voinut toteuttaa etätyönä. Ensimmäiset ilmoitukset lomautuksista ja yt-menettelyistä tulivat saman päivän aikana eri puolilta Suomea.

SML:n toiminnanjohtaja Eija Kauppisen ja SMOL:n oman ripeän toiminnan johdosta tilanne saatiin korjattua. Tiukkojen yhteydenottojen ja vaikuttamisen jälkeen KT korjasi 18.3.2020 ohjeensa muotoon: ”KT:n oletuksena oli, että opetuksen järjestäminen muutoin kuin lähiopetuksena ei ole mahdollista. Jos koulutuksenjärjestäjä katsoo, että vapaan sivistystyön opetusta tai taiteen perusopetusta on tässä poikkeustilanteessakin mahdollista järjestää esimerkiksi etäopetusjärjestelyin, voi koulutuksenjärjestäjä niin tehdä. Asian päättää koulutuksenjärjestäjä. Tällöin opettajien palvelussuhteenehdot määräytyvät koulutuksenjärjestäjän omien paikallisten ratkaisujen mukaan.”

Ohjeen viimeinen lause on tulkittava siten, että toimitaan OVTES:en mukaan ja noudatetaan paikallisia sopimuksia, mikäli sellaisia on tehty. Työajasta ei voi paikallisesti sopia työehtosopimusta heikommilla ehdoilla. Osa musiikkioppilaitoksia koskevista lomautuksista saatiin peruutettua. Kansalaisopistojen lomautustilanne on vielä epäselvä, opettajat hakevat työmuotoja opetuksen toteuttamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi myös taiteen perusopetuksesta sivuillaan vastauksissa usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksen leviämiseen varautumisesta: ”Voidaanko taiteen perusopetusta järjestää ja miten opetusta voidaan antaa?

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Lasten ja nuorten tavoitteellisen ja pitkäjänteisen eri taiteenalojen opiskelun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi taiteen perusopetus suositetaan järjestettävän mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.

Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla muun muassa etäopiskelu, erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja -ratkaisut sekä tarvittaessa itsenäisen opiskelun hyödyntäminen.

Taiteen perusopetuksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu koulutuksen järjestäjän ei tarvitsisi järjestää koulutusta, jos koulutuksen järjestäminen muulla tavoin kuin lähiopetuksena ei ole mahdollista.”

Kevätliittokokouksen siirto syksyyn

SMOL:in hallitus on päättänyt, että koronavirustilanteen takia peruttu kevätliittokokous siirretään syksyyn. SMOL järjestää jäsenseminaarin syyskuun lopussa. Tämän seminaarin yhteydessä on tarkoitus käsitellä myös kevätliittokokouksen sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös, toimintakertomus ja vaalivaliokunnan valitseminen.

Häirintä ja epäasiallinen käytös työpaikoilla

Image-lehdessä 2/2020 oleva laaja artikkeli seksuaalisesta häirinnästä ja nöyryyttämisestä klassisessa musiikissa on herättänyt paljon keskustelua. Aihe on tärkeä pitää yllä keskustelussa viruspandemiasta huolimatta.

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä. Häirintää on esimerkiksi: toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen tai aseman kyseenalaistaminen, työyhteisöstä eristäminen, seksuaalinen häirintä. Tällainen toiminta voi haitata työntekijän terveyttä tai vaarantaa sen.

Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla esimerkiksi toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon, työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen, sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein, epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen, nöyryyttävä käskyjen antaminen.

Työnantajan tulee olla tietoinen, jos työpaikalla esiintyy häirintää, ja mahdollisuuksien mukaan estää häirinnän syntyminen. Työnantajan pitää järjestelmällisesti arvioida työyhteisön sosiaalista toimivuutta ja arvioinnin perusteella määritellä, millaiset toimet ovat tarpeen häirinnän välttämiseksi. Monilla työpaikoilla on sovittu toimintamalli, miten tulee toimia, jos kokee häirintää tai epäasiallista kohtelua. Tutustu toimintamalliin ja toimi työpaikan ohjeiden mukaisesti. Jos et tiedä, onko työpaikallasi toimintamalli, tiedustele sitä esimieheltäsi, työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltäsi.

Ellei työpaikallasi ole ohjeita, miten ilmoittaa häirinnästä työnantajalle, kerro esimiehellesi, että haluat keskustella hänen kanssaan kokemastasi häirinnästä. Mikäli koet häirintää esimiehesi taholta, ilmoita asiasta hänen esimiehelleen. Tukea asian viemisessä esimiehen tietoon saat tarvitessasi esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta. Apuna voit käyttää lomaketta Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä. Pyydä suoraan, että esimies ottaa asian käsittelyyn. Kerro myös, että haluat tietää, mihin toimiin esimiehesi aikoo ryhtyä. Mikäli esimies ei ryhdy toimiin asian selvittämiseksi kohtuullisessa ajassa, voit viedä tiedon asiasta ja tekemästäsi ilmoituksesta esimiehesi esimiehelle.

Lisätietoja aiheesta: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/epaasiallinen-kohtelu

AKTIIVINEN LIITTO TARVITSEE AKTIIVISIA TOIMIJOITA!


Jäsentietojen tarkistaminen

Muistathan käydä tarkistamassa, että jäsentietosi ovat ajan tasalla.

Tapahtumat