Ohita navigaatio

SMOL nyt! 2/2020

Kunta-alan neuvottelut
Kunta-alan keskeytyksissä olleet työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät torstaina 14.5.2020. Pääsopijajärjestöt kokoontuivat KT:n johdolla keskustelemaan vappuna katkenneiden neuvotteluiden jatkamisesta. Maanantaina 18.5.2020 neuvottelut jatkuivat järjestökohtaisina.
Järjestökohtaisina jatkuvat kunnan neuvottelut tarkoittavat sitä, että Kuntatyönantaja KT neuvottelee erikseen jokaisen pääsopijajärjestön kanssa. Valtakunnansovittelija ei ole nyt neuvotteluissa osallisena. Neuvotteluiden etenemistä voi seurata OAJ:n sivustolta.
OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä on tärkeää, että neuvotteluja päästään nyt jatkamaan.
Oppitunti ja muun työn tunti
Eräissä oppilaitoksissa on esiin noussut keskustelu opettajien velvollisuudesta osallistua esimerkiksi suunnittelu tai kehittämistyöhön 15-minuuttia jokaista opv tuntia kohden. OVTES:n Osion F liitteen 10 II luvussa käsitellään viranhaltijan työaikamääräyksiä. 6§ 3 mom. pöytäkirjamerkinnässä todetaan, että oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Muun työn tunnin pituus on 60 minuuttia. Muita aikamääreitä ei palkanmaksun perusteena eikä esimiehen direktio-oikeuden alaisena ole.
Lähiopetus ja koronavirus
Musiikkioppilaitosten tilat avattiinn lähiopetukselle 14.5.2020 alkaen. Opetuksen järjestäjät päättävät etäopetuksen jatkamisesta ja lähiopetukseen siirtymisestä. Opetus voidaan järjestää jäljellä olevan lukuvuoden osalta myös kokonaisuudessaan lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Koulutuksen järjestämisen poikkeusjärjestelyille voi olla tarvetta myös lukuvuoden 2020─2021 aikana.
Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen annettuja OKM:n ja THL:n ohjeita turvallisista järjestelyistä sovelletaan osin myös taiteen perusopetukseen.
Henkilöstön näkökulmasta keskeisiä toimintaohjeita ovat muun muassa keskinäisten lähikontaktien minimoiminen, sähköisten yhteydenottotapojen hyödyntäminen henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa. Suositeltavaa on, että henkilökunnan jäsenet työskentelevät saman päivän aikana vain yhdessä toimipisteessä ja toimitilassa. Riskiryhmään kuuluvien tulee epidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista taiteen perusopetuksessa siksi suositella heille. Heille voidaan antaa etäopetusta mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaitoksissa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.  Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana.
On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Oppilaitoksen siivouksessa on siten tärkeää huomioida viranomaisten ohjeistus yleiseen siivoukseen ja sairastuneen henkilön oleskelutilojen puhdistustyöhön.
Henkilöstön työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ovat antaneet mm. työmarkkinajärjestöt ja Työterveyslaitos (TTL).
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla oppilaalla tai oppilaitoksessa työskentelevällä, selvitetään onko tapahtunut altistumista.
Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan oppilaita pyritään tukemaan kaikin tavoin, jotta kevään 2020 opinnot saadaan asianmukaisesti ja kohtuudella päätökseen, ja opintoja voidaan jatkaa syksyllä 2020.OAJ:n etäopetuskysely

OAJ teki kyselyn poikkeusolojen opetusjärjestelyistä 2.-15.4.2020. Kysely oli suunnattu peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajille. Siihen vastasi yli 5500 opettajaa, joista taiteen perusopetuksen opettajia oli 163. Valtaosa opettajista koki etäopetuksen sujuneen hyvin.Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin kyselyn tuloksiin.

OAJ:n kysely: Yksittäisillä oppijoilla vaikeuksia, opetus sujuu etänä pääosin hyvin
Opettajat ovat kyenneet pääosin tavoittamaan oppijansa myös poikkeusjärjestelyjen aikana. He kertovat käyttävänsä runsaasti aikaa yksittäisten oppijoiden tavoittamiseen henkilökohtaisin viestein ja puheluin. Kuitenkin noin 70 prosenttia peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajista kertoo, että yksittäisiä oppijoita jää tavoittamattomiin tai ainakin heidän …